برند سازی شخصی پزشکان
برند سازی شخصی پزشکان

برندسازی پزشکی یک روند برنامه ریزی شده برای ایجاد شهرت و اعتبار برای فردی است که در گروه پزشکی فعالیت دارد. این کار نقش مهمی در جذب بیمار و افزایش درآمد برای این گروه ایفا می‌کند. وقتی ما در مورد برندسازی پزشکی صحبت می‌کنیم این برندسازی می تواند مربوط به یک فرد (برندسازی شخصی پزشکان) مثلا یک پزشک، دندانپزشک، داروساز، دامپزشک یا فردی از مجموعه پیراپزشکی مانند یک فیزیوتراپیست یا گفتار درمان و یا مربوط به یک مجموعه درمانی مثلا یک مطب، کلینیک، آزمایشگاه، بیمارستان یا هر نوع مجموعه درمانی دیگری باشد.

مقالات مشابه